Edukate palgaläbirääkimiste saladused

Kes poleks meist kunagi istunud laua taga ja kuulnud küsimust: “Ja millised on teie palgaootused?”. Palk on teema, mis kütab alati kirgi ja paneb inimesi vaidlema; mõnikord lausa kaklema. Teataval määral on võimalik oma palgasumma suurust ise mõjutada ja seda mitte ainult töökvaliteedi osas, vaid isegi alles tööintervjuu ajal toolil istudes. Palgaläbirääkimised on tõsine teema, mistõttu uurime erinevaid vaatenurki ja võimalusi, kuidas garanteerida endale aus ja soovikohane number, mis igakuiselt pangakontole ilmub.

Tee iseseisvat uurimistööd
Räägi kolleegidega ja proovi välja uurida, mis on kõige tavalisem palgatase sinu osakonnas. Peale selle proovi välja uurida, milliseid palku makstakse sinu tööandjaga sarnases ettevõtetes, näiteks spetsialiseerumise ja töötajate arvu silmas pidades. Uurimistöö on väga oluline, kuna see aitab välja selgitada, milline on üleüldine tava ja normaalne palk konkreetse sektori kindlates ettevõtetes. Kui töötad avaliku sektori asutuses, siis võid leida palgainfo internetti postitatuna mõnest pikast Exceli tabelist, kuna üldjuhul peab see olema avalik info.

Pane paika soovitud palgavahemik
Äärmiselt tähtis on efektiivse läbirääkimise nimel eelnevalt endale selgeks teha, millises rahalises vahemikus sa soovid oma tulevast palka näha. Ära jäta madalamat otsa liialt madalaks, sest uuringud on näidanud, et osa inimestest hindab oma töö väärtust objektiivsest hinnangust tunduvalt madalamaks. Lisaks palgavahemikule mõtle enda jaoks välja, milliste läbirääkimiste käigus kerkinud kompromissidega oleksid üldse nõus. Tööandja võib pakkuda välja, et madalama palga kompenseerimiseks saad rohkem puhkusepäevi.

Tee nimekiri oma töistest saavutustest
Lisaks saavutustele pane kirja oma tugevused, mis rajavad vundamendi sinu palgasoovile. Kindlasti ootab tööandja, et sinu palgasoov oleks põhjendatud tugevuste või ametialaste võitudega. Mõtle hoolikalt läbi, milliseid edusamme oled viimasel ajal teinud või millised oskused teevad sind asendamatuks.

Valmistu läbirääkimiste õhkkonnaks
Iga läbirääkimine sõltub sellest, millise oleku ja stiiliga on sinu vastas istuv inimene. Kui ta on pigem range läbirääkija, siis pead jääma enda soovidele kindlaks ja mitte muutuma emotsionaalseks eitavate vastuste kuulmisel. Pehmemat iseloomu omava ülemusega on kergem läbirääkimisi pidada, kuid siiski nõuab see samamoodi keskendumist ja enesekindlust.

Ajasta läbirääkimised õigesti
Proovi panna läbirääkimiste aeg kirja sellisel viisil, et sellele eelneb mõni suurem tööalane saavutus. See loob meeldivama ja positiivsema õhkkonna ning saad julgelt pärast saavutusi teenitud palga välja küsida.

Ole ratsionaalne, mitte emotsionaalne
Palgaläbirääkimistel on kõige kasulikum jääda ratsionaalsete ja majanduslike argumentide juurde ning mitte rõhuda emotsionaalsele küljele. Tööandja lähtub pea 100% tõenäosusega siiski palgafondist ja finantsilistest aspektidest, mistõttu ei ole emotsionaalsed lükked sugugi edukad.

Ära avalda palganumbreid minevikust
Kui tegu on täiesti uue töökohaga, siis ära kohe kindlasti avalda oma palganumbrit eelmises töökohas. Võid rõhuda sellele, et eelmine tööandja pidas seda konfidentsiaalseks infoks ja sa ei tohi seda kolmandatele osapooltele avaldada.